Manivest Global Funds

Manivest Global Funds

The Manivest

Manivest er en kombination af ordene ”Invest” og ”Manifest”. Vores investeringsstrategi – ”The Manivest” – er baseret på 7 investeringskriterier, som alle skal være opfyldte, for at vi vurderer en investering. Som investor kan du derfor altid være sikker på, at samtlige virksomheder, vi investerer i, overholder vores strenge krav til soliditet, lønsomhed og vækst.

Vi bruger vores egen software til at scanne globale markeder for virksomheder, hvor alle Manivest investeringskriterier er opfyldt, og hvor virksomhederne handles med rabat i forhold til intern værdi eller på grund af ekstraordinære begivenheder.

EKSEMPEL: Vi identificerer et selskab, der er rentabelt, vokser og møder alle Manivest investeringskriterier, men virksomheden handles under gennemsnitsprisen i de sidste 12 måneder på grund af strejke i en af sine fabrikker. Dette er en typisk begivenhed, der får aktiekursen til at falde, men virksomheden er stadig sund og vokser, hvorfor prisen typisk hurtigt vil tilpasse sig og overgå tidligere niveauer.

Vores Manivest-software rangerer de børsnoterede virksomheder og giver dem en score for fundamentale værdier og vækstpotentiale. Herfra starter vi vores manuelle evaluering af virksomheden, som består af dybtgående finansiel og teknisk analyse til at afgøre, om og hvornår vi skal investere i et givent selskab.

”THE MANIVEST” INVESTERINGSKRITERIER – ALLE VIRKSOMHEDER SKAL HAVE: 

1. Markedsværdi over 250 mio. US $ – Vi mener, at et firma skal have en vis markedsværdi, før vi vil investere. Dette skal bl.a. sikre tilstrækkelig likviditet i aktien, så vi kan initiere og sælge en investering uden at påvirke prisen betydeligt.

2. Price/Earning-værdien (P/E) og/eller Forward Price/Earning skal være under 20 – P/E måler nuværende aktiekurs i forhold til resultat pr. aktie. Vi søger altid at initiere en investering, hvor den nuværende Price/Earning eller den forventede Price/Earning værdi i det kommende regnskabsår er under 20 hvilket svarer til et afkast på min. 5 % på vores investering. Vi er også opmærksomme på, at den fremtidige Price/Earning værdi skal være lavere end den nuværende, hvilket indikerer at selskabet er i vækst.

3. Mindst 10 % gennemsnitlig vækst i salg eller overskud i løbet af de sidste 3 år ELLER over 3 % udbytte – Vi søger efter virksomheder, der vokser, eller som fortsætter med at maksimere overskuddet og udbytte for aktionærer.

4. Minimum 8 % EBIT margin– EBIT indikerer overskudsgrad i % fra virksomhedernes indtægter før renter og skat. Vores strategi søger modne virksomheder, som giver stabile overskud. En minimum overskudsgrad på 8 % frasorterer virksomheder med mindre og dermed usikre overskudsgrader.

5. Nettogæld må maksimalt være 4 gange EBITDA– Vi sørger altid for, at virksomhederne i vores portefølje er stærke nok til at kunne betale deres gæld.

6. Egenkapitalafkast (ROE) over 10 %– Egenkapitalens afkast (ROE) måler et selskabs rentabilitet i forhold til den investerede kapital. Vi mener, at et selskab skal have en ROE på min. 10 %, før vi overvejer at investere i virksomheden.

7. Mere end 5 års historie og børsnoteret i mere end 2 år– Vi investerer ikke i start-ups. Vi ønsker, at virksomheder skal være modne, og at markedet har tilpasset prisen, før vi overvejer at investere. Dette betyder også, at vi ikke investerer i selskaber, der ikke er børsnoterede.

Når alle ovenstående kriterier er opfyldte, anvender vi vores ”Manivest Event/Price Algoritme” – der søger efter særlige begivenheder og prisændringer. Hvis alle Manivest-kriterier er opfyldte, scanner vores software de resterende virksomheder på listen for særlige begivenheder og prisændringer i løbet af de sidste 12 måneder. Vi ønsker at identificere gode og sunde virksomheder, som af den ene eller anden årsag kan handles med rabat. Det er vores mål at identificere og investere i virksomheder, hvor vi betaler under 0,75 USD for 1 USD reel værdi.

Hvis en af de ovenstående kriterier ikke længere er opfyldt, skal selskabet initiere et salg af den pågældende investering.

Selskabet må udelukkende investere i aktier og aktie-derivater (CFD kontrakter). Selskabet må ikke optage lån, men må anvende gearing via CFD investering.