Manivest Global Funds

Manivest Global Funds

Invester med os

Manivest er en limiteret investeringsforening. Vi henvender os udelukkende til professionelle investorer, som defineres med en minimumsinvestering i fonden på 750.000 DKK.

Vi henvender os til langsigtede investorer, som typisk er med os i mere end et år ad gangen, men der er mulighed for udtrædelse med en måneds varsel ved udgangen af hvert kvartal.

INDTRÆDELSESOMKOSTNINGERDer er ingen omkostninger ved nytegning.

MANAGEMENT FEEDet årlige management fee udgør 1 %, som afregnes kvartalsmæssigt med 0,25 % af den investerede kapital. Dette gælder dog ikke for regnskabsåret 2018/2019, hvor vi som velkomstbonus ikke opkræver management fee, men udelukkende opkræver performance fee.

PERFORMANCE FEE Performance fee udgør på 20 % baseret på high water mark-princippet og afregnes kvartalsmæssigt bagud

INDLØSNING Der opkræves et udtrædelsesgebyr på 0,5 %. Dette beregnes efter alle andre fees.

HIGH WATER MARK EKSEMPEL

http://manivest.net/wp-content/uploads/2018/08/highwatermark-1024x262.jpg

I opgørelsen af performance fee tages der højde for high water mark-princippet, således at administratoren ikke kan modtage performance fee af samme afkast flere gange.

Hvis resultatet for året er negativt, skal det tabte dermed indtjenes, før der igen betales performance fee. Et high water mark defineres som den højeste indre værdi en aktieklasse har haft siden tegning. High water mark udregnes og sættes ved udgangen af hvert kvartal.

TEGNING

Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.

Aktier kan tegnes hver den 1. i måneden og afregnes til den løbende emissionskurs.

Indtrædelsesomkostninger udgør 0 kr.

Emissionskursen beregnes dagligt baseret på selskabets indre værdi.

Beregningen af den indre værdi benyttes til løbende værdiansættelse af selskabets aktier og beregnes ud fra regnskabsprincipperne i årsregnskabsloven.

Den indre værdi beregnes ved at lægge værdierne af alle selskabets nettoinvesteringer sammen, inklusiv kontantbeholdningen, korrigeret for selskabets omkostninger (inklusiv performance fee) og til sidst dividere med det samlede antal aktier.

UDLODNING

Selskabet er akkumulerende, og har ikke til hensigt at udbetale udbytte.